22.11.2015 - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 70-lecie chóru kościelnego

Dzisiaj o godz. 13.00 pod przewodnictwem ks. inf. Stanisława Zięby odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 70-lecia chóru kościelnego.
Dzisiaj przypadało wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Panu organiście, chórowi kościelnemu, Scholi Gregoriana Oliviensis, zespołom muzycznym Czasu dla Rodzin, młodzieżowemu zespołowi duszpasterstwa Quo Vadis, diakonii Ruchu Czystych Serc i scholi dziecięcej składamy najserdeczniejsze życzenia.