25.02 - 18.04.2013 - Katechezy Neokatechumenalne

Katechezy, począwszy od 25 lutego, odbywały się w poniedziałki i czwartki po Mszy św. wieczornej.