6.04.2010 - Śmierć o. Benedykta Zimy

W godzinie Miłosierdzia Bożego w wieku siedemdziesięciu lat i w trzydziestym szóstym roku kapłaństwa zmarł o. Benedykt Zima, nasz wieloletni współbrat. Skromny, zdyscyplinowany zakonnik, długoletni katecheta, kaznodzieja, rekolekcjonista, poeta, który pozostawił po sobie kilkanaście tomików wierszy o głębokiej treści religijnej.