22.01 - 22.02.2010 - Wyjazd s. Teresy do Kamerunu

S. Teresa wyjechała na miesiąc do Kamerunu, gdzie swoją placówkę mają ss. pallotynki misjonarki, aby odwiedzić rodziny i dzieci objęte od dwóch lat Adopcją Serc na Odległość. Dzięki m.in. naszym parafianom dzieci mogą uczęszczać do szkoły oraz są objęte opieką medyczną i dożywianiem. Do końca 2009 roku około trzystu dzieci zostało objętych adopcją.