13.06.2009 - Święcenia kapłańskie diakona Albina

13 czerwca o godz. 10.00 w katedrze oliwskiej diakon Albin otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.