13 - 21.08.2009 - Zmiany personalne

Z Domu Oliwskiego do Henrykowa wyjechał o. Dominik, wikariusz i katecheta w V LO.
Ze Szczyrzyca przyjechał zaś o. Franciszek.