27.05.2008 - Śluby wieczyste brata Albina

27 maja nasz współbrat Albin złożył na ręce opata Eugeniusza Włodarczyka swoje śluby wieczyste.