3.05.2008 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystość Matki Bożej Królowej Korony Polski. Odpust i bierzmowanie w naszej parafii.
Sumę odpustową odprawił i bierzmowania młodzieży udzielił ks. bp Ryszard Kasyna.