17.04.2008 - Wyjazd Grupy Biblijnej

S. Teresa Gieńko wraz z Grupą Biblijną wyjechała do Częstochowy i Łagiewnik.