22.12.2007 - Święcenia kapłańskie o. Ignacego i o. Konrada

Ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski udzielił święceń kapłańskich dwóm naszym diakonom: Ignacemu i Konradowi.
W uroczystości uczestniczyli o. generał zakonu Maura Esteva, o. opat Eugeniusz oraz liczni goście.