4.11.2006 - Misje Święte

W dniu 4 listopada rozpoczęły się Misje Miłosierdzia Bożego połączone z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego.
Po powitaniu obrazu odbyła się uroczysta koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem JE ks. biskupa Ryszarda Kasyny.