24.06.2005 - Święcenia diakonatu brata Atanazego Grzegorza Neumanna

24 czerwca brat Atanazy Grzegorz Neumann przyjął w katedrze oliwskiej oliwskiej z rąk ks. apb. Tadeusza Gocłowskiego święcenia diakonatu.

Pliki cookies i polityka prywatności