24.06.2005 - Święcenia diakonatu brata Atanazego Grzegorza Neumanna

24 czerwca w katedrze oliwskiej brat Atanazy Grzegorz Neumann przyjął z rąk ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego święcenia diakonatu.