2.06.2005 - Szlak Cysterski

W dniach 2-5 czerwca odbyło się Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Użytkowników i Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Bierzwniku (Pomorze Zachodnie).
Celem forum jest przedstawienie jego uczestnikom koncepcji programowej działania Rady Koordynacyjnej Szlaku, wzajemna wymiana doświadczeń związanych z działaniem zmierzającym do tworzenia spójnego systemu dróg kulturowych związanych z dziedzictwem cysterskim oraz zapoznanie się uczestników z wytyczonym odcinkiem Szlaku Cysterskiego na Pomorzu Zachodnim połączonym ze Szlakiem Cysterskim w Brandenburgii.