18.05.2004 - Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom walczącym o wolną i niepodległą Polskę

Dnia 18 maja 2004 r. o godz. 18.00 z okazji sześćdziesiątej rocznicy bitwy pod Monte Cassino odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata kpt. Brunona Kędziorskiego i o. proboszcza Bogumiła Nycza, podczas której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom walczącym o wolną i niepodległą Polskę.
W uroczystości wzięli udział znakomici goście: p. Jarosław Gorecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska, p. Rafał Mańkut, przedstawiciel Prezydenta Gdańska, p. Edmund Krasowski, dyrektor IPN-u w Gdańsku, ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, p. Jarosław Bierecki, dyrektor Kasy Krajowej „SKOK", p. prof. generał Władysław Stanilewicz, komendant Związku Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych, p. mjr Marian Stroiński, prezes Związku Podziemnych Sił Zbrojnych Oddziału Pomorskiego.