2.06.2003 - Pielgrzymka dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii

W dniach 2-4 czerwca dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Św., odbywały pielgrzymkę do Częstochowy.