24.11.2002 - Uroczystość Chrystusa Króla

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy uroczystość Chrystusa Króla. Uroczystość uświetnił obrzęd przyjęcia dwóch nowych ministrantów. Po rocznym przygotowaniu o. proboszcz Bogumił Nycz dopuścił kandydatów do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak włączenia w grono ministrantów otrzymali oni pelerynkę i złożyli swoje przyrzeczenia ministranckie