19 - 29.07.2002 - Wyjazd scholi parafialnej

S. Małgorzata wraz ze scholą parafialną wyjechała nad jezioro do Wiartla koło Pisza na dziesięciodniowe rekolekcje-wakacje. Do pomocy pojechała katechetka Ewa Pakuła oraz p. Małgorzata, katechetka ze SP 35.