29.06.2002 - Święcenia kapłańskie diakona Gabriela Mączewskiego i diakonatu Dominika Chuchera

W opactwie w Szczyrzycu nasi klerycy otrzymali święcenia: diakon Gabriel Mączewski święcenia kapłańskie, Dominik Chucher zaś święcenia diakonatu.