Prezentacja naszego kościoła parafialnego

Wewnątrz kościoła

Wewnątrz kościoła

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej został wybudowany przez ewangelików.

W zrealizowaniu jego budowy dopomogła cesarzowa Eugenia, żona cesarza Wilhelma II. Był to kościół wotywny – znak dziękczynienia za zwycięstwo Prus nad Francją pod Sedanem, po zajęciu Paryża w 1870r.
Prace nad jego budową rozpoczęto 5 kwietnia 1913r. według projektu architekta Politechniki Gdańskiej Karla Webera.

Jest to budowla neogotycka, zaliczana do najbardziej udanych pod względem architektonicznym obiektów sakralnych zbudowanych w okresie zaboru pruskiego na Pomorzu Gdańskim.

Od 1945 roku kościół jest własnością OO. Cystersów z Opactwa w Szczyrzycu.

Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza wielu renowacjom i remontom przeprowadzanym systematycznie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Wewnątrz kościoła
Ołtarz główny
Witraże
Ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Krzyż Wielki
Ołtarz św. Bernarda
Kaplica świętego Józefa
Ołtarz świętego Antoniego
Obraz Chrystusa Miłosiernego
Na zewnątrz
Iluminacja kościoła
Pliki cookies i polityka prywatności