TYDZIEŃ MISYJNY W KOŚCIELE KATOLICKIM 19 - 25. 10. 2008r.

Przez cały tydzień w naszej parafii modlimy się podczas Mszy Świętych i różańca za narody misyjne i misjonarzy.

W poniedziałek parafialna Wspólnota Adopcyjna przewodniczyła w różańcu modląc się szczególnie za nasze dzieci zaadoptowane , ich rodziny oraz siostry Pallotynki Misjonarki z Kamerunu.

Rozważane były Tajemnice Radosne.

1. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi, nie narusza wolności tej, która została wybrana przez Boga, ale jedynie ogłasza Bożą wolę, oczekując odpowiedzi. Misjonarz, posłany przez Kościół do ludzi nieznających Chrystusa, nie narusza wolności tych, do których idzie: ale czeka na odpowiedź.

Prośmy Maryję aby wyprosiła łaskę silnej wiary, nadziei i miłości dla Sióstr Misjonarek pracujących z naszymi dziećmi w Kamerunie.

2. NAWIEDZENIE Św. ELŻBIETY

Maryja pośpieszyła z pomocą swojej krewnej Elżbiecie, która była w potrzebie. Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do uczestniczenia w misji Kościoła i niesienia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.

Rozważając tę tajemnicę dziękujmy Bogu za nasze otwarte serca na przyjęcie do naszych rodzin potrzebujących dzieci z Kamerunu.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

Bóg przez narodzenie swego Syna w ubóstwie pokazał, co tak naprawdę jest najważniejsze: nie wartości materialne, nie pozycja społeczna, ale człowiek.

Nasze dzieci adoptowane w Kamerunie żyją w prawdziwym ubóstwie a jakże często w opuszczeniu.

Módlmy się w tej tajemnicy za nasze zaadoptowane Dzieci Kameruńskie i ich rodziny, aby edukacja szkolna pozwoliła im na godniejsze życie.

4. OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Maryja poświęca swego Syna Bogu Ojcu.

Ci, którzy ofiarują swoje życie dla głoszenia Ewangelii, też są poświęceni Bogu; nie żałując swego zdrowia i życia.

Polećmy Bogu w tej tajemnicy prześladowanych chrześcijan w Indii i misjonarzy na całym świecie.

5. ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI.

Maryja z Józefem odnajdują Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Człowiek, aby odnaleźć Chrystusa musi szukać, aby szukać, musi mieć nadzieję na znalezienie.

Wiele jest jeszcze rodziców czy opiekunów w Kamerunie, którzy chcieliby posłać swoje dzieci do szkoły, prośmy Maryję aby pomogła im znaleźć kochających rodziców adopcyjnych.

Pliki cookies i polityka prywatności